Posts made in Listopad 1st, 2014

Zmiany w umowach na czas określony

»Posted by on Lis 1, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Zmiany w umowach na czas określony

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że nieuzasadnione wykorzystywanie umów o pracę na czas określony zostanie ograniczone. W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, w której znaleźć mają się m.in. przepisy uzależniające długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. – Według nowych przepisów liczba rodzajów umów o pracę zostanie zmniejszona z 4 do 3. – Utrzymane zostaną umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Oznacza to równocześnie rezygnację z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jak tłumaczy projektodawca „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich...

read more