Posts made in Październik 4th, 2014

W czasie kierownika

»Posted by on Paź 4, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

W czasie kierownika

Ograniczenie pracy w godz. nadliczbowych dla kierowników Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwie organizowanej pracy zmuszane są systematycznego przekraczania norm czasu pracy. Czas pracy kierowników powinien być tak planowany, aby mogli oni wykonać pracę w 8h na dobę. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13.02.2014r. III APa 63/13 Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 114/04, OSNP 2005/16/245 uznał, że do takich osób należy zaliczyć wyłącznie kierowników sprawujących kontrolę i nadzór nad wykonywanymi przez podległych mu pracowników zadań. Art....

read more