Posts made in Wrzesień, 2014

Jakie są obowiązki BHP w placówkach oświatowych

»Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Jakie są obowiązki BHP w placówkach oświatowych

Przykładowe obowiązki BHP w placówkach oświatowych Zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69) ze zmianami.  Personel zatrudniony w przedszkolu sprawuje opiekę nad dziećmi, jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających pod opieka dzieci. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za stan BHP przedszkola oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków przebywania. Dzieci powinny być pod stałą opieka nauczyciela, który dostosowuje swoje oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków...

read more

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy 2014

»Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy 2014

Zmiany, zmiany, zmiany…. A na razie to tylko plany szykowanych zmian w Kodeksie Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest na etapie projektu zmian w  Kodeksie  pracy z zakresu przepisów dotyczących prac dozwolonych kobietom oraz wystawiania skierowania na badania profilaktyczne pracowników. W propozycji zawartej w projekcie nowelizacji kobiety nie będą mogły wykonywać prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, mogącym stanowić zagrożenie dla ich zdrowia.  Ujęto w  przepisie sytuację kobiet w ciąży i karmiących piersią, które w myśl projektu nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystnych wpływ na przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. W aspekcie badań lekarskich...

read more

Pracownik niechętnie korzysta z urlopu

»Posted by on Wrz 5, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Pracownik niechętnie korzysta  z urlopu

Jest poprawa z urlopami co jest wynikiem  wydłużenia okresu, w którym można udzielić takiego wypoczynkowego. Obecnie czas na wykorzystanie urlopu to 30 września (wcześniej był to marzec) następnego roku po tym, za który urlop się należy. Prawo nie jest złe Nowelizacja w tym zakresie, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., sprawdziła się. – Dała więcej swobody zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ci pierwsi mogą wykorzystać zaległy urlop w okresie wakacji następnego roku, a nie w okresie styczeń–marzec, który jest znacznie mniej atrakcyjny – wyjaśnia dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan. Z kolei pracodawcom zmiana ułatwia organizację pracy. Mogą oni swobodniej zaplanować wolne, tak aby nie zakłócić toku pracy firmy. Unikają przypadków,...

read more