Posts made in Wrzesień 23rd, 2014

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

»Posted by on Wrz 23, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Sprawdź. Odzież i obuwie robocze. Zasady.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Określenie przy jakich pracach, jaka odzież, obuwie i ochrony indywidualne jest regulowane w akcie wewnętrznym w danym zakładzie pracy w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 1 K.p.) albo zarządzeniem wewnętrznym. Kodeks pracy nie określa konkretnych stanowisk pracy ani grup zawodowych, które powinny być bezwzględnie wyposażone w odzież roboczą. Z przepisu jednak wyraźnie wynika, że istotne są warunki w jakich praca jest wykonywana. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich...

read more