Posts made in Sierpień 24th, 2014

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

»Posted by on Sie 24, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Zmiana stanowiska i obowiązek wykonania badań lekarskich

Przykład: Osoba jest zatrudniona na stanowisku sprzątaczki, dodatkowo na czas zastępstwa powierzono jej obowiązki pomocy kuchennej. Obecnie jej obowiązki zostaną znacznie zmienione. Czy w takim przypadku podlega on badaniom wstępnym na nowe stanowisko pracy? Wyłącznie pracownik, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, może zostać przez pracodawcę dopuszczony do pracy  (art. 229 § 4 K.p) Przepis art. 229 § 1 K.p. wymienia osoby podlegające wstępnym badaniom lekarskim oraz wskazuje sytuacje, które nie wymagają ich przeprowadzenia. W myśl powołanej wyżej regulacji badaniom wstępnym podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni...

read more