Posts made in Sierpień 9th, 2014

Wypadki nie u pracujących Przedsiębiorców

»Posted by on Sie 9, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wypadki nie u pracujących Przedsiębiorców

Przedsiębiorcy chcą mieć możliwość ubezpieczania się od wypadków w czasie prowadzenia firmy, jeżeli równocześnie pracują na etacie. Poinformował o tym Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Resor pracy nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Koncepcja rozdzielenia poszczególnych tytułów ubezpieczeń może prowadzić do nadużyć. System nie przewiduje rozłączenia ubezpieczenia wypadkowego od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Istniejące rozwiązanie resort uważa za optymalne – stwierdził rzecznik Ministerstwa Pracy Janusz Sejmej. Prowadzenie działalności gospodarczej i pozostawanie w stosunku pracy oznacza zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:...

read more

Coaching Safety and Health

»Posted by on Sie 9, 2014 in Blog o bhp, Szkolenia | 0 comments

Coaching Safety and Health

  Fenomen coachingu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu: coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu. Skuteczny coaching przynosi zysk lub ogranicza straty. Z drugiej strony coaching jest kontynuacją długiej tradycji doskonalenia się w relacji jeden na jeden, która od starożytności jest uważana za najskuteczniejszą formę uczenia się. Z badań wynika, że „Klienci są zadowoleni z coachingu i ze swojej decyzji w zaangażowanie się w proces coachingowy. Badanie uwzględniające zarówno coaching grupowy jak i indywidualny, wykazało, że 99% klientów z regionu EMEA ocenia proces coachingowy jako bardzo satysfakcjonujący lub satysfakcjonujący. Jednocześnie 97% klientów zadeklarowało, że zdecydowałoby się na coaching, gdyby mieliby podjąć...

read more

Szkolimy lepiej niż dobrze

»Posted by on Sie 9, 2014 in Szkolenia | 0 comments

Szkolimy lepiej niż dobrze

Warto skorzystać z naszej bogatej oferty szkoleń bhp, ponieważ przywiązujemy niezwykłą wagę do tego, aby były one skuteczne oraz ciekawe. Prezentacje do szkoleń oraz materiały to efekt naszej własnej pracy. Dysponujemy własną salą wykładową umiejscowioną w centrum miasta, z dogodnym dojazdem. Gorzów Wlkp., albo u zleceniodawcy. W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy: instruktaż ogólny bhp, którego celem jest poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Twoim zakładzie, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którego celem jest poznanie sposobów ochrony pracowników przed zagrożeniami, warunkami środowiska pracy, tworzenia stanowisk pracy zgodnych z wymogami bhp, ppoż.;...

read more

Czas pracy niepełnosprawnych

»Posted by on Sie 9, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Czas pracy niepełnosprawnych

Od 10 lipca br. obowiązują zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawni, z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy osób znacznie i umiarkowanie niepełnosprawnych od uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że wrócił stan prawny, obowiązujący przed 1 stycznia 2012 r., kiedy...

read more

Wyrównanie za brak odpowiednich warunków do spania

»Posted by on Sie 9, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wyrównanie za brak odpowiednich warunków do spania

Wyrównanie za brak odpowiednich warunków do spania  Leżanka w kabinie tira to nie hotelowe łóżko, a kierowcy transportu międzynarodowego, którzy nocowali w ciężarówkach, mogą domagać się od przewoźników pieniędzy za brak odpowiednich warunków do spania. Tak uznał w czerwcu Sąd Najwyższy (SN II PZP 1/14).  ...

read more