Posts made in Sierpień 7th, 2014

Szkolenia tylko u nas

»Posted by on Sie 7, 2014 in Blog o bhp, Szkolenia | 0 comments

Szkolenia tylko u nas

Nasza oferta jest naprawdę wyjątkowa metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp,  którego celem jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przekazania wiedzy w trakcie szkolenia stanowiskowego szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,  którego celem jest umiejętność udzielenia pomocy osobie poszkodowanej oraz nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma szkolenie z ochrony przeciwpożarowej,  którego celem jest poznanie zasad postępowanie w razie pożaru, prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji oraz zaznajomienie uczestników z przepisami ochrony przeciwpożarowej szkolenie z zasad prowadzenia ewakuacji,  którego celem jest nabycie umiejętności poprowadzenia akcji ewakuacyjnej w przedsiębiorstwie oraz...

read more

Szkolenia z zakresu bhp

»Posted by on Sie 7, 2014 in Blog o bhp, Szkolenia | 0 comments

Szkolenia z zakresu bhp

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ich potrzeba wykonywania wynikają z Kodeksu Pracy i dotyczą pracowników, uczniów, praktykantów. A jak jest ze szkoleniami innymi, np. metodyka prowadzenia instruktażu? szkoleniem osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji?

read more